Tõlkeid teostavad sihtkeele emakeelega erialatõlkija ja keeletoimetaja-filoloog, lisandub ka väljastusülevaatus
Tõlgid ärikohtumistele, seminaridele, tooteesitlustele jmt sündmustele vastavalt teie vajadustele

 

Pikemate materjalide sisu lühem kokkuvõtlik tõlge
Ettevõtte dokumentide tõlgete notariaalne kinnitamine

 

Tõlgete keeleline korrektuur ja sisuline toimetamine vastavalt algtekstile
Tõlketekstide küljendamine ja kujundamine – teksti- ning pilditöötlus