Teenused

Kliendi igakülgne rahulolu on meile väga oluline ning endastmõistetavalt kohtleme kõiki meile usaldatud töid ning nendes sisalduvat informatsiooni konfidentsiaalselt.

Tõlketeenuse kõrge kvaliteedi ja tähtaegse valmimise kindlustavad meie professionaalsed filoloogid ning kõikide tööde erialane toimetamine. Selle käigus korrigeerib vastava ala terminoloogiat ja spetsiifikat tundev spetsialist töö sisulist poolt. Tõlkele annavad vormi järgnevad kujundustööd, mis tähendab, et valmistöö on välimuselt identne originaalile või kujundatud täpselt Teie soovide järgi. Vajadusel teostame ka kirjastamise, jättes Teie hooleks vaid valmis töö vastu võtta.

Juuresoleva hinnakirja põhjal saate lühiülevaate pakutavatest teenustest. Siinkohal tuleb ära mainida, et üheks Atos Tõlkebüroo eripäraks on see, et teksti originaalkeel tõlketeenuse hinda ei mõjuta ning samas on suurtellimuste puhul, nagu tõlkeprojektid ja raamatud, võimalus hinnas eraldi kokku leppida. Tänu tehtud jõupingutustele paindliku ja ratsionaalse töökorralduse osas oleme suutnud oma hinnataseme hoida allpool turu keskmist. See ning pikaajalisele koostööle suunatud kliendisuhete arendamine on ennast igati õigustanud. Selle tõttu on paljud uued kliendid pärast koostöö edukat algust püsikliendilepingu sõlminud.

Olgu lisatud, et püsikliendina on hinnad pikaajalisele tellijale niigi soodsast tavahinnakirjast veel tuntavalt soodsamad ning osa teenuseid koguni tasuta. Nii näiteks ei muretse meie püsikliendid tööde kohaletoimetamise, kujunduse-küljenduse ja CD-le kirjutamise hinna pärast. Samuti saavad nad alati väljatrüki esmakoopia tasuta. Samas ei kohusta püsikliendileping koostööpartnerit teenuse tellimiseks.

Tööde vahetamine ja suhtlemine klientidega toimub enamjaolt e-posti vahendusel. Samuti on meie esindajad alati ka paremaks teenindamiseks kliendi juures kohal käinud. Valmistöö esitatakse kliendile vajalikus formaadis, väljatrükina või vajalikul andmekandjal, kusjuures püsikliendile on see tasuta. Esmatellimuse korral on püsikliendil alati võimalus võtta firmalt enne tellimuse esitamist proovitöö, veendumaks pakutava sobivuses. See annab kliendile kindluse, et talle suudetakse tagada kõrgekvaliteetne tõlge. Kliendi täieliku rahulolu tagamiseks palume erikeerukusega spetsiaaltekstide puhul anda materjalid eelnevalt firmale tutvumiseks, et saaksime veenduda, kas meil on pakkuda erialatõlkija ja -spetsialist, mille järel saame teha lõpliku hinnapakkumise.

Küsi pakkumist erilahendustele, erikeerukustele projektidele ja muudele kombineeritud lisateenustele.